Dolores Pendelleuchte smoked 22cm schwarz

245.00 EUR